Flashcards.nlPrivacyverklaring

Privacyverklaring Flashcards.nl

Datum: 1 juni 2021
Versie: 1.2
Download in PDF-formaat

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring informeren we jou over ons beleid, wat we met jouw gegevens doen en waarom we deze nodig hebben. Samengevat komt het neer op de volgende twee punten:

We gebruiken jouw gegevens alleen voor het uitvoeren van onze dienstverlening en/of het verbeteren daarvan.
Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die jij ons verstrekt via Flashcards.nl of info@flashcards.nl.

Verantwoordelijke

Jouw gegevens worden verwerkt door:

Flashcards.nl
Mr. Tripkade 18
3571 SX Utrecht
Nederland

E-mailadres: info@flashcards.nl
KvK-nummer: 30221205
Btw-identificatienummer: NL001179039B37

Flashcards.nl is een handelsnaam van TD Media.

Grondslagen

Flashcards.nl beroept zich op de volgende juridische grondslagen om jouw gegevens te kunnen verwerken:

Uitvoering van de overeenkomst

Om de contractuele afspraken tussen jou en Flashcards.nl na te kunnen komen hebben wij gegevens nodig. Dit is het geval bij:

Plaatsen van een bestelling
Contact met de klantenservice
Retourneren

Wettelijke verplichting

Wanneer je een bestelling hebt gedaan sturen wij jou een factuur. Wij zijn wettelijk verplicht om deze factuur te bewaren.

Gerechtvaardigd belang

De gegevens die jij ons verstuurt via het contactformulier of info@flashcards.nl hebben wij nodig om jou van een passende reactie te kunnen voorzien.

Toegang

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wij geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is. Het betreft dan de volgende partijen:

Bezorgdiensten
Betalingsverwerkers
IT-dienstverleners

De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Flashcards.nl. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van jouw gegevens.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen.

WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Cookies

Wij gebruiken zogeheten functionele cookies om te zorgen dat de website goed werkt. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld bijhouden welke producten er in jouw winkelwagen zitten. Daarnaast plaatsen wij de volgende cookies:

Google Analytics

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google, de gegevens worden anoniem verwerkt en wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Heb je liever niet dat jouw gegevens naar Google Analytics worden verstuurd? Dan kan je hier klikken om gebruikt te maken van de ‘opt-out’ regeling. Er wordt dan een cookie op jouw computer geplaatst. Op basis van deze cookie kunnen wij in het vervolg zien dat je gebruik hebt gemaakt van deze regeling en zullen we jouw gegevens niet doorsturen.

Bovenstaande regeling geldt alleen voor Flashcards.nl. Google biedt ook de mogelijkheid om ‘opt-out’ in te stellen voor alle websites die je bezoekt. Klik hier voor meer informatie.

Opslag

Jouw gegevens worden bijna altijd binnen de Europese Unie opgeslagen. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om jouw privacy te waarborgen.

Bewaartermijnen

Wij zijn verplicht facturen 7 jaar te bewaren. Op een factuur staat jouw naam, factuuradres, datum en welke producten jij besteld hebt. Voor alle overige gegevens hanteren wij een bewaartermijn van 3 jaar. Na het verlopen van een bewaartermijn zullen de gegevens geanonimiseerd of verwijderd worden.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Dit betekent dat je ons kan verzoeken om jou een kopie te sturen van alle gegevens die we van jou hebben. Daarnaast kan je ons vragen om bepaalde gegevens te wijzigen of verwijderen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen je te legitimeren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van TD Media. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Vragen of klachten

Bij vragen of klachten omtrent ons privacy beleid kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@flashcards.nl, via het contactformulier of door een brief te sturen naar:

Flashcards.nl
Mr. Tripkade 18
3571 SX Utrecht
Nederland