Flashcards.nlLerenWetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Je leest het hoofdstuk aandachtig door. Na de laatste bladzijde klap je het economieboek dicht en overhandig je het aan je studiemaatje. Als deze overhoring goed gaat, moet dat examen volgende week zeker lukken! Je gaat enthousiast aan de slag, maar na een paar vragen zakt de moed je in de schoenen.

Dit is al de derde keer dat je dat hoofdstuk hebt doorgelezen, maar op de een of andere manier kun je je maar niet herinneren wat marginale omzet betekent. Ook de economische kringloop blijft maar niet plakken. Hoe zit dat ook alweer? En het Nash-evenwicht, staat dat écht in het boek?

Een slimme manier van leren

Iedereen heeft zijn eigen manier voor proefwerken, overhoringen of tentamens te leren: de een leest het boek van voor naar achter door en maakt aantekeningen in de kantlijn, de ander gaat aan de slag met de oefentoets of het tentamen van vorig jaar. Wat voor de een fijn werkt, werkt niet altijd voor de ander. Uit onderzoek blijkt echter wel dat sommige studiemethoden over het algemeen effectiever zijn dan anderen.

De studenten die deze studiemethoden gebruiken voor hun proefwerk of tentamen onthouden de stof gemiddeld sneller en beter dan studenten die andere methoden gebruiken. Eén van de meest effectieve manieren van studeren is jezelf overhoren door middel van flashcards, ook wel flitskaarten genoemd. Uit onderzoek blijkt dat studenten die flitskaarten gebruiken, significant hoger scoren dan studenten die dat niet doen.

Wat maakt flashcards zo effectief?

Flashcards dwingen je om te reflecteren over je antwoorden. Als je jezelf overhoort met flitskaarten, dwing je jezelf bij kritisch naar je antwoorden te kijken. Wist je alles wat er op het kaartje staat, of was je een aantal zaken vergeten? Wist je het antwoord meteen of duurde het even voordat het antwoord je te binnen schoot? Deze zelfreflectie wordt ook wel metacognitie genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het activeren van metacognitie ervoor zorgt dat de informatie beter blijft plakken.

Flashcards geven je de mogelijkheid om meer aandacht te geven aan de stof die je lastig vindt. Als je rechtstreeks uit het boek leert, is het niet mogelijk om de moeilijke stukken apart te houden van de stof die je al beheerst - tenzij je de lastige alinea's uit het boek knipt natuurlijk, wat we overigens niet aanraden. Als je flashcards gebruikt, kun je op elk kaartje een ander onderwerp schrijven.

Hierdoor kun je de lastige onderwerpen makkelijk scheiden van de onderwerpen die je al beheerst. Het voordeel? Hierdoor kun je meer aandacht geven aan de onderwerpen waar je moeite mee hebt, bijvoorbeeld aan de hand van de Leitner methode. Onderzoek wijst uit dat dit de beste manier is om informatie te memoriseren.

Het gebruiken van flashcards is een actieve manier van studeren. Op school luister je naar de uitleg van je docent en lees je het boek. Dit zijn passieve manieren van studeren. Een ander voorbeeld van een passieve studiemethode is het beantwoorden van multiple choice vragen. Als je jezelf overhoort met flitskaarten, ben je echter actief aan het leren. De antwoorden worden je niet voorgeschoteld: je brein moet actief aan het werk om zich de stof te herinneren.

Dit kost misschien meer moeite dan achterovergeleund naar je docent te luisteren of het boek door te bladeren, maar het is het waard: wetenschappers zijn het erover eens dat actieve studiemethoden betere resultaten opleveren dan passieve studiemethoden.

Bronnen

Voor dit artikel zijn de volgende bronnen geraadpleegd: